Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μέρος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος "Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο", πραγματοποιείται με δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - Stavros Niarchos Foundation.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης με την Αναπηρία «Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο» απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στο σχολικό πλαίσιο και σε διδακτική ώρα.

Μέσω ενός ανοιχτού διαλόγου ενημέρωσης & αφύπνισης, από εμψυχωτές / ομιλητές με αναπηρία, το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα επιδιώκει να αλλάξει το βλέμμα των μαθητών ως προς την διαφορετικότητα και να τους εισαγάγει στην έννοια της κοινωνικής αποδοχής και ισότητας. Σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ηλικιακές ομάδες μαθητών και κατ' επέκταση τις διαφορετικές ανάγκες προσέγγισης και ενημέρωσης που προκύπτουν.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 ο Σ.Κ.Ε.Π. αξιολογεί την επίδραση του εκπαιδευτικού προγράμματος "Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο" στους μαθητές, με την πραγματοποίηση μιας ποιοτικής ανάλυσης, σε σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ευρύτερη περιφέρεια Αττικής, μέσω:

- Ongoing συνεργασίας και feedback με τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα
- Feedback των μαθητών πάντα σε συνεργασία με το σχολικό πλαίσιο
- Συλλογής - επεξεργασίας στοιχείων σε συνεργασία με την Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κα Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη

Η ποιοτική ανάλυση έχει ως στόχο να καταγράψει την επιρροή του προγράμματος σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσα από τις παρατηρήσεις και την καταγραφή συναισθημάτων στο οικείο περιβάλλον της τάξης των μαθητών και των καθηγητών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα, θα προκύψουν συμπεράσματα τα οποία θα αποτυπώσουν την επίδραση του εκπαιδευτικού προγράμματος στο σχολικό πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017-2018 η ήδη υπάρχουσα ομάδα των motivational speakers του Σ.Κ.Ε.Π., ενισχύθηκε με 2 νέους με αναπηρία, με στόχο την μεγιστοποίηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στην Αττική. Η δωρεά του ΙΣΝ αφορά στην κάλυψη μισθοδοσίας για 2 έτη των 2 νέων στελεχών του Σ.Κ.Ε.Π. με αναπηρία. Τα στελέχη ανέλαβαν, ως motivational speakers / εμψυχωτές, τον ανοιχτό διάλογο με τους μαθητές καθώς και την εκπαίδευση πυρήνα εμψυχωτών / motivational speakers με αναπηρία.

Gallery: