Ζάππειον Μέγαρον - 30 Νοεμβρίου 2018

1ο Διαδραστικό Συνέδριο με θέμα
«Προωθώντας την Αποδοχή της Διαφορετικότητας στα Σχολεία»
Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την κοινωνική ένταξη νέων με αναπηρία

Το Ίδρυμα “Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη” και ο Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους διοργανώνουν το 1ο Διαδραστικό Συνέδριο με θέμα «Προωθώντας την Αποδοχή της Διαφορετικότητας στα Σχολεία – Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για την κοινωνική ένταξη νέων με αναπηρία» στις 30 Νοεμβρίου του 2018, στο Ζάππειον Μέγαρον. 

Το Συνέδριο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου.

Σηματοδοτεί την έναρξη ενός κύκλου εργασιών που θα εστιάσει στην ανάδειξη της σημασίας εφαρμογής & καθιέρωσης νέων εκπαιδευτικών εργαλείων, μέσα από τα οποία:

  • θα προετοιμάζεται ο μαθητής στην αποδοχή της διαφορετικότητας
  • θα αναδεικνύεται η σημασία της μοναδικότητας του καθενός μας

Το Συνέδριο στηρίζεται στη σημασία και στον ρόλο του σχολείου ως δυναμικού μοχλού δημοκρατικής συνείδησης & απαραίτητου θεσμού κοινωνικοποίησης των νέων.

Για πρώτη φορά θα δοθεί, ταυτόχρονα, ισότιμη φωνή και δράση σε μαθητές γενικής εκπαίδευσης, νέους με αναπηρία, καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, σχολικούς συμβούλους και σε εκπροσώπους θεσμικών και κοινωνικών φορέων.

Θα επιχειρήσουν όλοι μαζί να καταλήξουν σε καινοτόμες εκπαιδευτικές προτάσεις που θα κατατεθούν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Απώτερος σκοπός είναι η θέσπιση πιλοτικού προγράμματος στο σχολικό πλαίσιο της ευρύτερης περιφέρειας της Αττικής. Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα θα αποτελέσει το έναυσμα για την δημιουργία ενός σχολείου ως πλαίσιο ισότητας ευκαιριών και ένταξης σε ένα κοινωνικό σύνολο. Ένα σχολείο που θα προωθεί την ενσυναίσθηση, τον διάλογο, την συνύπαρξη, την αποδοχή, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό στην μοναδικότητα του καθενός.

Ένα σχολείο χωρίς ετικέτες… η αρχή μιας κοινωνίας χωρίς προκαταλήψεις.