Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση

Υλοποίηση Εκπαιδευτικών - Βιωματικών Προγραμμάτων Εξοικείωσης με την Αναπηρία με στόχο την αφύπνιση του ευρύτερου κοινού 

Ο κοινωνικός αποκλεισμός καταπατάει το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει ελεύθερα, χωρίς διακρίσεις. Η άγνοια, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις αποτελούν παγιωμένες συμπεριφορές οι οποίες δεν αλλάζουν ούτε σε μια μέρα, ούτε από έναν άνθρωπο. Χρειάζεται χρόνος, συστηματική ενημέρωση, αφύπνιση & αλληλεπίδραση, για να αποκτήσει το σύνολο της κοινωνίας αντανακλαστικά κοινωνικής συνείδησης με σκοπό την διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία.

Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Σ.Κ.Ε.Π. αποτελούν το έναυσμα για την δημιουργία μιας κοινωνίας ίσων δικαιωμάτων & ευκαιριών. Μιας κοινωνίας μέσα στην οποία όλοι ανεξαιρέτως θα αισθάνονται αποδεκτοί και χρήσιμοι!

Τα τελευταία 10 χρόνια ο Σ.Κ.Ε.Π. επιδιώκει να αλλάξει το βλέμμα των ανθρώπων ως προς την διαφορετικότητα και να τους εισαγάγει στην έννοια της κοινωνικής αποδοχής και ισότητας 

Η ενημέρωση και η αφύπνιση του ευρύτερου κοινού έχει ως στόχο την:

  • Συνειδητοποίηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, και των δυνατοτήτων που έχουν οι άνθρωποι με αναπηρία
  • Καλλιέργεια της οικειότητας, αποδοχής, αλληλεγγύης & ανεκτικότητας
  • Δημιουργία «αντανακλαστικών» και αντιλήψεων συλλογικής & κοινωνικής ευθύνης
  • Ενίσχυση και προώθηση των ίσων ευκαιριών & της ίσης συμμετοχής στην κοινωνία όλων των πολιτών (με και χωρίς αναπηρία)
  • Κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας
  • Ενδυνάμωση μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών

Απευθυνόμαστε σε:

1.  Μαθητές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Φοιτητές

2.  Ευρύτερο Κοινό όπως:

– Θεσμικοί Φορείς

– Εκπαιδευτικοί - Κοινωνικοί λειτουργοί - Ψυχολόγοι - Εργοθεραπευτές κλπ

– Γονείς & Σύλλογοι γονέων παιδιών γενικής και ειδικής αγωγής

– Κατασκηνώσεις

Μέρος των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εξοικείωσης με την Αναπηρία υλοποιούνται με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση - John S. Latsis Public Benefit Foundation, έχοντας αναλάβει την κάλυψη της μισθοδοσίας για ένα έτος, της Υπεύθυνης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εξοικείωσης με την Αναπηρία.