Ανοιχτός Διάλογος στα Σχολεία

Βιωματική Μάθηση

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξοικείωσης με την Αναπηρία: Ανοιχτός διάλογος ενημέρωσης & συνειδητοποίησης σε σχολεία πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης          

Σε μια σύγχρονη πολιτισμική κοινωνία, ο ευαισθητοποιημένος και ενημερωμένος μαθητής σήμερα δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για έναν συνειδητοποιημένο και ενεργό πολίτη του αύριο. Ο κοινωνικός αποκλεισμός μπορεί να απαλυνθεί εάν, από πολύ μικρή ηλικία τα παιδιά εξοικειωθούν με την έννοια της «διαφορετικότητας».

Η έλλειψη της καθημερινής επαφής, της απαραίτητης γνώσης και το αίσθημα της άγνοιας είναι εκείνα που συχνά αποτελούν την αιτία διαμόρφωσης αρνητικών στάσεων και άκαμπτων αντιλήψεων σχετικά με την εικόνα της αναπηρίας. Οι ανοιχτές συζητήσεις, χωρίς λογοκρισία και διαμεσολαβητές, διαμορφώνουν ένα καινούργιο κώδικα επικοινωνίας χτίζοντας μέσα από την βιωματική διαδικασία, σχέσεις κατανόησης, σεβασμού και αποδοχής. Τα ατόφια ανθρώπινα συναισθήματα αποτελούν την απλούστερη αλλά και πιο πετυχημένη συνταγή για μια στάση ζωής χωρίς περιορισμούς και «κλειστές» αντιλήψεις.
 • Το πρόγραμμα τελεί με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για Εισαγωγή Βιωματικού Προγράμματος στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Γενικής και Επαγγελματικής) Εκπαίδευσης - Aρ. Πρωτ.Φ13.1/70105/Δ2 - 25-04-2016).

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του σχολείου: η ενημέρωση γίνεται από στελέχη και συνεργάτες του Σ.Κ.Ε.Π., οι ίδιοι με αναπηρία και με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών.

 • Στις ομιλίες παρευρίσκονται ένας ή δύο ομιλητές με αναπηρία (κινητική ή και αισθητηριακή).
 • Η διάρκεια των ομιλιών ορίζεται σε μια διδακτική ώρα.
 • Η διδακτική ώρα χωρίζεται σε 2 ενότητες:

1η Ενότητα - Τα πρώτα είκοσι πέντε λεπτά οι ομιλητές θα έχουν την δυνατότητα να:

 • Παρουσιαστούν οι ίδιοι
 • Εξηγήσουν την αναπηρία τους
 • Θέσουν βασικά θέματα σχετικά με την αναπηρία όπως:
  • Καθημερινότητα 
  • Προσβασιμότητα
  • Επαγγελματική αποκατάσταση
  • Ενασχόληση με τα κοινά
  • Προβλήματα που αντιμετωπίζουν
  • Δυνατότητες που έχουν

  2η Ενότητα - Τα επόμενα είκοσι λεπτά οι ομιλητές πραγματοποιούν έναν ανοιχτό διάλογο με τους μαθητές, απαντώντας σε ερωτήσεις τους.

Στόχοι των Προγραμμάτων Ενημέρωσης στα σχολεία:

 • Ενίσχυση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης στο σχολικό πλαίσιο
 • Προτάσεις ένταξης κοινών τμημάτων σε σχολεία (μουσική – εικαστικά – αθλητισμός)
 • Ενίσχυση ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση (σχολείο - πανεπιστήμιο)
 • Κατανόηση των καθημερινών εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία
 • Ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητα
 • Δημιουργία και ενίσχυση τμημάτων συνύπαρξης σε δήμους και κοινότητες
Gallery: