Αξιολόγηση Έργου

Η γενικότερη έλλειψη προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης στην χώρα μας, έχει ως αποτέλεσμα την πρωτοφανή συμμετοχή των σχολείων γενικής εκπαίδευσης, ειδικών σχολείων & κοινωνικών φορέων στις δράσεις μας.

Το έργο του Σ.Κ.Ε.Π. αξιολογείται τόσο μέσω της αποδοτικότητας του όσο και μέσω της αποτελεσματικότητας του.

α. Αποδοτικότητα:

Ο Σ.Κ.Ε.Π. σε ετήσιους αριθμούς:

  • Υλοποίηση 5 έως 8 Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων κάθε σχολική εβδομάδα
  • Αφύπνιση & ενημέρωση 16.000 μαθητών γενικής εκπαίδευσης
  • Αλληλεπίδραση 2.500 νέων με αναπηρία με μαθητές γενικής εκπαίδευσης
  • Πανελλαδική συνεργασία με 170 θεσμικούς, δημόσιους & ιδιωτικούς φορείς, σχολεία γενικής & ειδικής αγωγής
  • Ο συνολικός αριθμός επωφελούμενων από τα παραπάνω προγράμματα στην Ελλάδα & στο εξωτερικό (ευρύτερος πληθυσμός αποτελούμενος από: μαθητές, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, οικογένειες, μέλη Τοπικής Αυτοδιοίκησης κτλ) ανέρχεται στους 35.000

β. Αποτελεσματικότητα:

Η πιλοτική έρευνα που διεξήχθη το 2015 καθώς και η ποιοτική ανάλυση που βρίσκεται σε εξέλιξη, πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Επιστημονική Σύμβουλο του Σ.Κ.Ε.Π., την Καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κα Φρόσω Μόττη-Στεφανίδη.

1.     Πιλοτική έρευνα του Σ.Κ.Ε.Π. «Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»

Η αποτελεσματικότητα του έργου διαφαίνεται από τα θετικά αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε Δείγμα 296 μαθητών της ευρύτερης περιφέρειας της Αττικής. Οι μαθητές, μετά την έκθεση τους στην σύμπραξη και την αλληλεπίδραση με νέους με αναπηρία, εμφάνισαν με στατιστικά σημαντική διαφορά, χαμηλότερα επίπεδα αμηχανίας και θετικότερη στάση απέναντι στην αναπηρία. Με αυτόν τον τρόπο αναδεικνύεται η σημασία της αλληλεπίδρασης ατόμων με και χωρίς αναπηρία στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων και του κοινωνικού αποκλεισμού των νέων με αναπηρία.

2.    Ποιοτική Ανάλυση σε εξέλιξη: «Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο" εν δράσει: Παρατήρηση στο σχολικό πλαίσιο»

Μεθοδολογία: Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία "Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο", το οποίο τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, πραγματοποιείται το σχολικό έτος 2017 - 2018, εντός & εκτός Αττικής, στο σχολικό πλαίσιο και κατά τη διάρκεια διδακτικής ώρας. Σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ηλικιακές ομάδες μαθητών και κατ' επέκταση τις διαφορετικές ανάγκες προσέγγισης και ενημέρωσης που προκύπτουν.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στην Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

  • Υλοποιείται από ένα Συντονιστή & έναν ή δύο Ομιλητές (με ή χωρίς αναπηρία)
  • Απευθύνεται σε 1 ή 2 τάξεις, υπό την προυπόθεση ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών δεν ξεπερνάει τους 50
  • Πραγματοποιείται σε μια ή δύο διδακτικές ώρες

Η ποιοτική ανάλυση έχει ως στόχο να αποτυπώσει την επιρροή του προγράμματος σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσα από τις παρατηρήσεις και την καταγραφή συναισθημάτων στο οικείο περιβάλλον της τάξης των μαθητών και των καθηγητών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα, θα προκύψουν συμπεράσματα τα οποία θα αποτυπώσουν την επίδραση του εκπαιδευτικού προγράμματος στο σχολικό πλαίσιο. Η ποιοτική ανάλυση αφορά σχολεία της ευρύτερης περιφέρειας Αττικής για το σχολικό έτος 2017-2018. 

Οι δράσεις μας έχουν μακρόπνοη προοπτική και σχεδιάστηκαν με σκοπό την επίτευξη ενός πολλαπλασιαστικού αποτελέσματος και ενός βιώσιμου κοινωνικού αντίκτυπου.