Βουλή των Εφήβων

Σήμερα συμμετέχουμε στα εκπαιδευτικά προγράμματα της Βουλής των Εφήβων.

Για τις επόμενες 3 ώρες, 50 νέοι θα συμμετέχουν στα προγράμματα εξοικείωσης με την αναπηρία του Σ.Κ.Ε.Π.. Είναι τιμη μας να συμβάλουμε στην διαμόρφωση ενεργών πολιτών.