Βουλή των Εφήβων

Ήταν μεγάλη χαρά για εμάς να διεξάγουμε, πρόσφατα, ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ενημέρωσης και Εξοικείωσης με την Αναπηρία με συμμετέχοντες νέους από την Βουλή των Εφήβων*.

Τα προγράμματα μας στοχεύουν στην κατανόηση της πραγματικότητας της αναπηρίας στην Ελλάδα και στην διαχείριση της διαφορετικότητας. Ο ανοιχτός διάλογος δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να προσεγγίσουν την καθημερινότητα ενός νέου με αναπηρία, μέσα από έναν αυθόρμητο και ειλικρινή διάλογο. Τα ατόφια ανθρώπινα συναισθήματα αποτελούν την απλούστερη αλλά και πιο πετυχημένη συνταγή για μια στάση ζωής χωρίς περιορισμούς, στερεότυπα και «κλειστές» αντιλήψεις.

*Η Βουλή των Εφήβων απαρτίζεται από μαθητές της Α΄ και της Β΄ τάξης Λυκείου των σχολείων της Ελλάδας, της Κύπρου, των ελληνικών σχολείων του απόδημου ελληνισμού.