Δες το Αλλιώς

Βιωματική Μάθηση

Δες το Αλλιώς: Βιωματικό Πρόγραμμα Εξοικείωσης με την Αναπηρία

Στόχος του προγράμματος είναι η συνειδητοποίηση των καθημερινών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με οπτική αναπηρία.
Η δράση υλοποιείται σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τα σχολεία. Επίσης λειτουργεί εργαστήριο "Δες το Αλλιώς" στα πλαίσια του προγράμματος "Αποτυπώματα" στο Μουσείο Βορρέ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Ομιλίες ενημέρωσης
  • Βιωματική προσέγγιση αισθητηριακής αναπηρίας: Σε συνεργασία με εκπαιδευτές κινητικότητας & προσανατολισμού, οι συμμετέχοντες βιώνουν διάφορες δραστηριότητες (αναγνώριση χρημάτων και αντικειμένων, κίνηση στο χώρο με τη βοήθεια λευκού μπαστουνιού, τεχνικές συνοδείας κτλ). 
  • Εικαστικό εργαστήριο στο Μουσείο Βορρέ: μετά την ενημέρωση και τις βιωματικές δράσεις, οι συμμετέχοντες, με κλειστά τα μάτια, προσεγγίζουν την τέχνη με την αφή, αναζητώντας την φαντασία μέσα από άλλες αισθήσεις.
Gallery: