Εθνικές & Διεθνείς Δράσεις Δικτύωσης

Συμμαχίες Γνώσεων: Δράσεις Δικτύωσης  -  Εθνικές & Διεθνείς Συνέργειες

Ο Σ.Κ.Ε.Π. κινείται μεθοδικά και στοχευμένα στο πλαίσιο μιας στρατηγικής ένταξης σε εθνικά και διεθνή δίκτυα με την :

 • Συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα
 • Εγγραφή σε πλατφόρμες και δίκτυα του εξωτερικού
 • Συνεργασία με Εθνικές οργανώσεις & οργανώσεις του εξωτερικού προκειμένου να καταγραφούν & να προταθούν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία 
 • Προώθηση της έννοιας του εθελοντισμού & εκπαίδευση εθελοντών μέσα από δράσεις που υποστηρίζουν την κοινωνική ένταξη
 • Εκπαίδευση ομάδων υποστήριξης (γονέων, νέων, ΑμεΑ)
 • Δημιουργία πυρήνα εμψυχωτών/motivational speakers με αναπηρία -  πραγματοποιείται από εκπαιδευμένα στελέχη του Σ.Κ.Ε.Π., οι ίδιοι με αναπηρία
 • Δημιουργία δομών συνηγορίας και αυτοσυνηγορίας σε θέματα αναπηρίας
 • Δημιουργία πυρήνα ανθρώπινου ενεργού δυναμικού
 • Προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και της συλλογικής ευθύνης
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων

Στόχοι των Δράσεων Δικτύωσης:

 • Η επανεκκίνηση και ενίσχυση των νέων (με και χωρίς αναπηρία) με τη δημιουργία ευκαιριών & καλύτερων προοπτικών
 • Η κοινωνική & επαγγελματική ένταξη των νέων με αναπηρία
 • Η προάσπιση δικαιωμάτων και η προώθηση ίσων ευκαιριών των νέων σε αντίξοες συνθήκες διαβίωσης
 • Η ενδυνάμωση μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών

Συνεργασίες με Εθνικά & Διεθνή Δίκτυα:

 • Συνήγορος του Παιδιού - Ελλάδα
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Ελλάδα
 • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – τμήμα Ψυχολογίας - Ελλάδα
 • Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Μονάδα Προσβασιμότητας- Ελλάδα
 • Αμερικάνικο Κολλέγιο Deree
 • ΤΕΦΑΑ Σερρών
 • Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή
 • Οργανωτική Επιτροπή - Special Olympics ΑΘΗΝΑ 2011
 • Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Ιδρύματος Ωνάση
 • Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
 • Σώμα Ελλήνων Προσκόπων
 • Δήμος Αθηναίων: 1η Διάσκεψη για την Αθήνα - "Ελάτε να μιλήσουμε για την πόλη μας" 
 • TEDxAthens
 • TEDxChania
 • Special Olympics Hellas
 • Ecocity
 • Citizen Network Greece
 • Special Olympics Σουηδίας
 • Special Olympics Πακιστάν
 • Special Olympics Ισραήλ
 • Special Olympics Ουγγαρίας
 • DRI: Disability Rights International – USA
 • Global Children’s Art Programme - USA
 • EASPD: European Association of Service Providers for Persons with Disabilities - Belgium
 • EUROPEAN VOLUNTEER CENTER (CEV) - Belgium
 • EYV2011 Alliance – Belgium
 • AFANIAS: Association Pro Personas Con Discapacidad Intelectual - Spain
 • LUNARIA: Association for Social Promotion - Italy
 • European Youth Foundation - France
 • European Outsider Art Association - France
 • Associatia Derzelas – Romania
 • Solheimar – Iceland
 • Maison Familiale Rurale De Morre