Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία, στα σχολεία

Βιωματική Μάθηση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
"Ενημερώνομαι, Εξοικειώνομαι, Συνειδητοποιώ, Σκέφτομαι Αλλιώς, Αλλάζω Στάση"

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ' εαυτή, όσο η αρνητική στάση της κοινωνίας απέναντι του. 
Οι διακρίσεις αποτελούν βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις. Η έλλειψη της καθημερινής επαφής, της απαραίτητης γνώσης και το αίσθημα της άγνοιας είναι εκείνα που συχνά αποτελούν την αιτία διαμόρφωσης αρνητικών στάσεων και άκαμπτων αντιλήψεων σχετικά με την εικόνα της αναπηρίας.

Τα προγράμματα εξοικείωσης με την αναπηρία στοχεύουν στην κατανόηση των μαθητών για την πραγματικότητα της αναπηρίας στην Ελλάδα και στην διαχείριση της διαφορετικότητας. Έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις ηλικιακές ομάδες μαθητών και κατ' επέκταση τις διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν. Οι ομιλίες εστιάζουν κυρίως σε 3 θεματικές: «Προβλήματα, Προκλήσεις, Λύσεις».

Κυρίως όμως, ο ανοιχτός διάλογος στο σχολικό πλαίσιο δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να προσεγγίσουν την καθημερινότητα ενός νέου με αναπηρία, μέσα από έναν αυθόρμητο και ειλικρινή διάλογο. Θα ακούσουν πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που βρήκαν λύσεις στα δικά τους εμπόδια & τρόπους για να νικήσουν τις αντιξοότητες. Πέρα από την εξοικείωση με την αναπηρία, είναι ένα μάθημα ζωής που διαμορφώνει ένα καινούργιο κώδικα επικοινωνίας, χτίζοντας μέσα από την βιωματική διαδικασία, σχέσεις κατανόησης, σεβασμού και αποδοχής. Επίσης ενδυναμώνει την έννοια του κοινωνικού συνόλου, της συντροφικότητας και της συνείδησης, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας & στους άλλους.

Τα ατόφια ανθρώπινα συναισθήματα αποτελούν την απλούστερη αλλά και πιο πετυχημένη συνταγή για μια στάση ζωής χωρίς περιορισμούς, στερεότυπα και «κλειστές» αντιλήψεις.

Α/  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο"
-  Υλοποιείται από ένα Συντονιστή & έναν ή δύο Ομιλητές (με ή χωρίς αναπηρία)
-  Απευθύνεται σε 1 ή 2 τάξεις, υπό την προυπόθεση ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών δεν ξεπερνάει τους 60
-  Πραγματοποιείται σε μια ή δύο διδακτικές ώρες. 

Η ομιλία χωρίζεται σε 2 ενότητες:
α/ 1η Ενότητα:
- Ο ομιλητής με αναπηρία εξηγεί & περιγράφει την δική του πραγματικότητα σχετικά με την αναπηρία του, όπως:  καθημερινότητα - προσβασιμότητα - εμπόδια που αντιμετωπίζει αλλά και δυνατότητες που έχει κλπ
- Σε περίπτωση που το σχολείο μας ζητήσει και 2η διδακτική ώρα ενημέρωσης, ο Συντονιστής μαζί με τον Ομιλητή υλοποιούν το Βιωματικό/Διαδραστικό Εργαστήρι Εξοικείωσης με την Διαφορετικότητα «Σκέψου Αλλιώς»: Στόχος του, οι μαθητές μέσα από βιωματικά παιχνίδια να ανακαλύψουν τους καθημερινούς περιορισμούς που θέτουμε στα άτομα με αναπηρία ταυτόχρονα με τις λύσεις που υπάρχουν.

β/ 2η Ενότητα:
Ανοιχτός διάλογος με τους μαθητές

Σκοπός: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να εξοικειώσει τους μαθητές με την εικόνα της αναπηρίας, να τους βοηθήσει να καταλάβουν τα καθημερινά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία αλλά και τις δυνατότητες που έχουν και να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ τους.

Β/  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Η αναπηρία ως πρόκληση: Εμπόδια & λύσεις"
-  Υλοποιείται από ένα Συντονιστή & έναν ή δύο Ομιλητές (με ή χωρίς αναπηρία)
-  Απευθύνεται σε 1 ή 2 τάξεις, υπό την προυπόθεση ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών δεν ξεπερνάει τους 60
-  Πραγματοποιείται σε μια ή δύο διδακτικές ώρες.

Η ομιλία χωρίζεται σε 2 ενότητες:
α/ 1η Ενότητα: Παρέχονται συνδυαστικές θεματικές ομιλίες για ευρύτερη διάχυση της ενημέρωσης:

1/  «Η Αναπηρία ως Πρόκληση: Γίνε εσύ η αφορμή να αλλάξει η κοινωνία μας». Βιωματική Ομιλία από στελέχη μας με αναπηρία, με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών.

2/  «Πες το αλλιώς»: Πιάσε το "νόημα" της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας: Εισαγωγή και διαδραστική προσέγγιση από στέλεχος μας (εκπαιδευόμενη διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας).

3/  «Δες το αλλιώς»: Βιωματικό Διαδραστικό Εργαστήρι με στόχο την συνειδητοποίηση των καθημερινών εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με πρόβλημα όρασης και την προσέγγιση λύσεων.

β/ 2η Ενότητα: Ανοιχτός διάλογος με τους μαθητές

Σκοπός: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε ηλικιακά μεγαλύτερους μαθητές & σχεδιάστηκε με σκοπό να:

- Εξοικειώσει τους μαθητές με την εικόνα της αναπηρίας, να τους βοηθήσει να καταλάβουν τα καθημερινά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία αλλά και τις δυνατότητες που έχουν και να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ τους
- Βελτιώσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις ικανότητες τους να ξεπεράσουν τα εμπόδια
- Ενεργοποιήσει "αντανακλαστικά" κοινωνικής συλλογικότητας & ευθύνης για την δημιουργία μελλοντικών συνειδητοποιημένων πολιτών

Το πρόγραμμα τελεί με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για Εισαγωγή Βιωματικού Προγράμματος στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Γενικής και Επαγγελματικής) Εκπαίδευσης - Aρ. Πρωτ.Φ13.1/53111/Δ2 - 28-03-2017.

Gallery: