Εκπαιδευτικά Προγράμματα Εξοικείωσης με την Αναπηρία, στα σχολεία

76% των Ελλήνων πιστεύουν ότι το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των διακρίσεων
- European Commission - Discrimination in the European Union - 2006

Οι διακρίσεις αποτελούν βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις. Την κοινωνία μας χαρακτηρίζουν προκαταλήψεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις για την διαφορετικότητα και την αναπηρία. Η έλλειψη της καθημερινής επαφής, της απαραίτητης γνώσης και το αίσθημα της άγνοιας είναι εκείνα που συχνά αποτελούν την αιτία διαμόρφωσης αρνητικών στάσεων και άκαμπτων αντιλήψεων σχετικά με την εικόνα της αναπηρίας.

Η πολύχρονη εμπειρία του Σ.Κ.Ε.Π. και τα αποτελέσματα ερευνών τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, οδήγησαν στην καθιέρωση Συστηματικών Προγραμμάτων Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία, στα σχολεία.
Τα προγράμματα στοχεύουν στην κατανόηση των μαθητών για την πραγματικότητα της αναπηρίας στην Ελλάδα και στην διαχείριση της διαφορετικότητας. Έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις ηλικιακές ομάδες μαθητών και κατ' επέκταση τις διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν. Οι ομιλίες εστιάζουν κυρίως σε 3 θεματικές: «Προβλήματα, Προκλήσεις, Λύσεις».

Κυρίως όμως, ο ανοιχτός διάλογος στο σχολικό πλαίσιο δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να προσεγγίσουν την καθημερινότητα ενός νέου με αναπηρία, μέσα από έναν αυθόρμητο και ειλικρινή διάλογο. Θα ακούσουν πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που βρήκαν λύσεις στα δικά τους εμπόδια & τρόπους για να νικήσουν τις αντιξοότητες. Πέρα από την εξοικείωση με την αναπηρία, είναι ένα μάθημα ζωής που διαμορφώνει ένα καινούργιο κώδικα επικοινωνίας, χτίζοντας μέσα από την βιωματική διαδικασία, σχέσεις κατανόησης, σεβασμού και αποδοχής. Επίσης ενδυναμώνει την έννοια του κοινωνικού συνόλου, της συντροφικότητας και της συνείδησης, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας & στους άλλους.

Τα ατόφια ανθρώπινα συναισθήματα αποτελούν την απλούστερη αλλά και πιο πετυχημένη συνταγή για μια στάση ζωής χωρίς περιορισμούς, στερεότυπα και «κλειστές» αντιλήψεις.

Σκοπός: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σχεδιάστηκε με σκοπό να:

- Εξοικειώσει τους μαθητές με την εικόνα της αναπηρίας, να τους βοηθήσει να καταλάβουν τα καθημερινά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία αλλά και τις δυνατότητες που έχουν και να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ τους
- Βελτιώσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις ικανότητες τους να ξεπεράσουν τα εμπόδια
- Ενεργοποιήσει "αντανακλαστικά" κοινωνικής συλλογικότητας & ευθύνης για την δημιουργία μελλοντικών συνειδητοποιημένων πολιτών

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα: 
-  Έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας
-  Συντονίζονται από στελέχη και συνεργάτες του Σ.Κ.Ε.Π., με & χωρίς αναπηρία
-  Υλοποιούνται με την συμμετοχή νέων με & χωρίς αναπηρία από σχολεία, ειδικά σχολεία και κοινωνικούς φορείς
-  Έχουν πανελλαδική εμβέλεια
-  Παρέχονται δωρεάν

Πιστεύουμε ότι σε μια σύγχρονη πολιτισμική κοινωνία, ο ευαισθητοποιημένος και ενημερωμένος μαθητής σήμερα, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για έναν συνειδητοποιημένο πολίτη αύριο.

 Έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Για παραπάνω πληροφορίες:
Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία, στα σχολεία

Λίστα συνεργαζόμενων σχολείων και συνεργαζόμενων φορέων