Ενημέρωση στα σχολεία

76% των Ελλήνων πιστεύουν ότι το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των διακρίσεων
- European Commission - Discrimination in the European Union - 2006

Οι διακρίσεις αποτελούν βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις. Την κοινωνία μας χαρακτηρίζουν προκαταλήψεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις για την διαφορετικότητα και την αναπηρία. Η έλλειψη της καθημερινής επαφής, της απαραίτητης γνώσης και το αίσθημα της άγνοιας είναι εκείνα που συχνά αποτελούν την αιτία διαμόρφωσης αρνητικών στάσεων και άκαμπτων αντιλήψεων σχετικά με την εικόνα της αναπηρίας.

Όλες οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνουν ότι η απουσία προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των μαθητών αλλά και γενικά ενός ευρύτερου συνόλου, απέναντι στα άτομα με αναπηρία:
- Διαιωνίζει τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις
- Ισχυροποιεί το στιγματισμό και την περιθωριοποίηση 

Η  αλληλεπίδραση ειδικών κοινωνικών ομάδων με την ευρύτερη ομάδα των μαθητών είναι βασική προϋπόθεση για την αλλαγή στάσης και νοοτροπίας σχετικά με την διαφορετικότητα και την αναπηρία. Συμφωνα με την έρευνα του Herbert (2000), η παρακολούθηση και συμμετοχή σε συζητήσεις που διεξάγονται από άτομα με αναπήρια σε συνδυασμό με την προσομοίωση αναπηρίας συντελούν στην παραγωγή θετικών στάσεων, στην ευαισθητοποίηση και την θετική συμπεριφορά προς τα άτομα με αναπηρία (J. Herbert, 2000).

Με την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το Πρόγραμμα Ενημέρωσης στα Σχολεία εστιάζει στην εξοικείωση των μαθητών με την εικόνα της αναπηρίας και την διαχείριση της διαφορετικότητας.

Με στόχο την:

  • Άρση των προκαταλήψεων και του στιγματισμού
  • Ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητα

Για παραπάνω πληροφορίες:

Ανοιχτός διάλογος στα σχολεία

Λίστα συνεργαζόμενων σχολείων και συνεργαζόμενων φορέων