Ιανουάριος 2018

Ζούμε σε μια κοινωνία που όταν ένα παιδί συναντήσει στον δρόμο κάποιον με αναπηρία του λένε: "Mην κοιτάς!".

Εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, λέμε στο παιδί να κοιτάξει, να ρωτήσει, να μάθει.
Η δουλειά μας είναι να επισκεπτόμαστε σχολεία και να ενημερώνουμε τους μαθητές για την καθημερινότητα ενός νέου με αναπηρία. 

Ο Παναγιώτης, ο Βαγγέλης, ο Δημήτρης και ο Κωνσταντίνος συνεχίζουν δυναμικά το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Μαθαίνω να βλέπω τον Άνθρωπο". 

Μόνο τον Ιανουάριο, έκαναν 2.504 μαθητές να κοιτάξουν, να ρωτήσουν, να μάθουν...