Νέα Γενιά σε Δράση

Η «Δράση στους Δρόμους» χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η χρηματοδότηση της δραστηριότητας έγινε από το Πρόγραμμα της Ε.Ε. « Νέα Γενιά σε Δράση».

Το πρόγραμμα «Δράση στους Δρόμους» αποτελούσε μια βιωματική δράση μη-τυπικής εκπαίδευσης που ενίσχυε την ένταξη, την συνεργασία και την κοινωνικοποίηση των ατόμων με αναπηρία ενώ παράλληλα καλλιέργησε την οικειότητα, την αποδοχή, την συνειδητοποίηση, και την ενημέρωση των μαθητών σχετικά με την αναπηρία.

Το πρόγραμμα είχε διττή προσέγγιση και απευθυνόταν κυρίως σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν:

 1. Έλεγχος και καταγραφή της προσβασιμότητας με τη χρήση ενός ερωτηματολογίου
 2. Ενημέρωση και συνειδητοποίηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες μέσω βιωματικών δράσεων.

Περιγραφή δράσεων:

Α. Βιωματικές ομιλίες σε σχολεία

Αρχικά είχαν προγραμματιστεί 10 επισκέψεις στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, με υπολογιζόμενη συμμετοχή 500 έως 600 μαθητών. Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος από τα σχολεία που ήθελαν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκαν 23 επισκέψεις και ενημερώθηκαν 1.200 μαθητές.

Πιο συγκεκριμένα οι motivational speakers του Σ.Κ.Ε.Π., νέοι 18+, ενημέρωσαν τους μαθητές για την καθημερινότητα ενός ανθρώπου με αναπηρία καθώς και για απλές πρακτικές που μπορούν να διευκολύνουν τη ζωή τους. Μοιράστηκε στους μαθητές ένα ερωτηματολόγιο προσβασιμότητας για να συνειδητοποιήσουν τα πρακτικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και να καταγράψουν την προσβασιμότητα της γειτονιάς τους.

Ο ανοιχτός διάλογος μεταξύ των μαθητών και των διοργανωτών επέτρεψε στους μαθητές να αναπτυχθούν τόσο σε κοινωνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, καθώς έμαθαν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους σχετικά με την εικόνα της αναπηρίας, να αποδέχονται και να αλλάζουν την νοοτροπία τους ως προς το διαφορετικό. Μεγάλο ποσοστό μαθητών που παρακολουθήσουν την ομιλία έλαβαν μέρος στην βιωματική προσομοίωση κινητικής και αισθητηριακής αναπηρίας.

Τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ήταν τα παρακάτω:

-        1ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής: 4/2/2014 – 60 Μαθητές
-        Εκπαιδευτήρια Καντά: 5/2/2014 – 50 Μαθητές
-        Γυμνάσιο Άνοιξης: 18/2/2014 – 80 Μαθητές
-        Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα: 13/2/2014 – 60 Μαθητές
-        7ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού: 25/2/2014 – 50 Μαθητές
-        1ο Γυμνάσιο Παλλήνης: 20/3/2014 – 50 Μαθητές
-        Διαπολιτισμικό Γυμνάσιο Ελληνικού: 31/3/2014 - 25 Μαθητές
-        1ο Γυμνάσιο Λαυρίου: 31/3/2014 - 45 Μαθητές
-        Ελληνοαρμενικό Δημοτικό: 1/4/20124 - 30 Μαθητές
-        2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου: 1/4/2014 - 70 Μαθητές
-       3ο Δημοτικό Μοσχάτου: 1/4/2014 – 50 Μαθητές
-        Γυμνάσιο Σκύρου: 4/4/2014 - 30 Μαθητές
-        1ο & 19ο Δημοτικό Ζωγράφου: 10/4/2014 - 40 Μαθητές
-        3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου: 10/4/2014 - 70 Μαθητές
-        Εκπαιδευτήρια Δούκα:  10/4/2014 - 50 Μαθητές
-        1ο Γυμνάσιο Βριλησσίων: 02/5/2014 – 100 Μαθητές
-        2ο Γυμνάσιο Βριλησσίων: 02/5/2014 – 100 Μαθητές
-        Μαθητές Κέντρου Στήριξης Παιδικών Χωριών ΣΟΣ – 6ο Δημοτικό
         Διαμέρισμα Αθηνών: 16/7/2014 – 30 Μαθητές
-        4ο Δημοτικό Γαλατσίου: 03/10/2014 – 60 Μαθητές
-        3ο Γυμνάσιο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης: 10/10/2014 – 30 Μαθητές
-        6ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης: 10/10/2014 – 70 Μαθητές
-        17ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης: 10/10/2014 – 50 Μαθητές

Β. Βιωματική προσέγγιση κινητικής & αισθητηριακής αναπηρίας

Στόχος ήταν η συγκεκριμένη βιωματική δράση να αναδείξει το μέγεθος του προβλήματος, δηλαδή της μη προσβασιμότητας. 11 δράσεις υλοποιήθηκαν από Απρίλιο έως και τέλος Οκτωβρίου 2014 με περίπου 100 συμμετέχοντες ανά δράση.

Πραγματοποιήθηκαν στους παρακάτω Δήμους και Πανεπιστήμια της Αττικής και στην Θεσσαλονίκη:

 • Δήμος Μοσχάτου - Ταύρου: 5 Απριλίου
 • Δήμος Ζωγράφου: 12 Απριλίου
 • Δήμος Βριλησσίων: 3 Μαίου
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών – 21 Μαίου
 • Δήμος Κηφισιάς: 4 Ιουλίου
 • Δήμος Παιανίας :   8 Ιουλίου
 • Δήμος Κυψέλης - 6ο Δημοτικό Διαμέρισμα Αθηνών: 16 Ιουλίου  
 • Δήμος Γαλατσίου: 3 Οκτωβρίου
 • Δήμος Θεσσαλονίκης: 11 Οκτωβρίου
 • Δήμος Αθηναίων - Αθήνα/Κέντρο: 1ο Δημοτικό Διαμέρισμα Αθηνών: 19 Οκτωβρίου
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών – 29 Οκτωβρίου

Ο συντονιστής της ενέργειας μαζί με υπεύθυνους από την τοπική αυτοδιοίκηση όρισαν τη διαδρομή που ακολούθησαν οι μαθητές.

Η δράση έλαβε χώρα κυρίως Σαββατοκύριακα, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων και να συνειδητοποιήσει ένα ευρύτερο κοινό τις συνθήκες καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία. Παρόντες στις δράσεις ήταν οι διοργανωτές, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, εκπρόσωποι του δήμου, εθελοντές και στελέχη του Σ.Κ.Ε.Π.

Περιγραφή της δράσης:

Μαθητές χωρίς αναπηρία κάθισαν σε αναπηρικά αμαξίδια. Μετακινήθηκαν στους δρόμους του δήμου και κατέγραψαν την προσβασιμότητα δημοσίων και ιδιωτικών χώρων, όπως δρόμοι, σχολεία, εστιατόρια, καφετέριες, πλατείες, καταστήματα, εκκλησίες κ.λπ. Ταυτόχρονα, σε 7 από τις 11 δράσεις, οι συμμετέχοντες βιώσαν τον τρόπο αντίληψης των ατόμων με οπτική αναπηρία σε διάφορες δραστηριότητες (κίνηση στο χώρο με τη βοήθεια λευκού μπαστουνιού, τεχνικές συνοδείας κτλ). Η δράση υλοποιήθηκε με εκπαιδευτές κινητικότητας & προσανατολισμού.

Νέοι 18+ με κινητική και αισθητηριακή αναπηρία συνόδευσαν τους μαθητές με σκοπό να παρέχουν βοήθεια και οδηγίες.

Οι παραπάνω δράσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα της Ε.Ε. «Νέα Γενιά σε Δράση», ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο 2014. Η «Δράση στους Δρόμους» αποτελεί πλέον πρόγραμμα βιωματικής μάθησης του Σ.Κ.Ε.Π. και πραγματοποιείται σε συνεργασία με σχολεία γενικής εκπαίδευσης και την τοπική αυτοδιοίκηση.

 

Gallery: