Ποιοι είμαστε

Αδιαφορία ή Κοινωνική Συνείδηση; Η επιλογή είναι δική σου!                              

Πάνω από 10% του πληθυσμού είναι άνθρωποι με αναπηρία κι όμως σπάνια τους συναντάμε. Γιατί;

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ' εαυτή, όσο η αρνητική στάση της κοινωνίας απέναντι του. 
Οι διακρίσεις στηρίζονται σε βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις. Η έλλειψη της καθημερινής επαφής, της απαραίτητης γνώσης και το αίσθημα της άγνοιας είναι εκείνα που συχνά αποτελούν την αιτία διαμόρφωσης αρνητικών στάσεων και άκαμπτων αντιλήψεων σχετικά με την εικόνα της αναπηρίας.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Ο Σ.Κ.Ε.Π. – Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους, είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε στην Αθήνα, το 2008.

ΣΚΟΠΟΣ
Μια Κοινωνία για Όλους: Η κοινωνική ένταξη των νέων με αναπηρία, στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος ίσων δικαιωμάτων & ευκαιριών.

ΟΡΑΜΑ
Μια κοινωνία μέσα στην οποία όλοι ανεξαιρέτως θα αισθάνονται αποδεκτοί και χρήσιμοι.

ΣΤΟΧΟΙ
-  Η άρση των προκαταλήψεων & του αποκλεισμού των νέων με αναπηρία μέσω της αφύπνισης και αλλαγής στάσης του γενικού πληθυσμού
-  Η κοινωνικοποίηση των νέων με αναπηρία

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ
Α/ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία
Η πολύχρονη εμπειρία μας και τα αποτελέσματα ερευνών τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, μας έχουν οδηγήσει στην καθιέρωση Συστηματικών Προγραμμάτων Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία, δίνοντας έμφαση στον σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης. Συνδυάζουμε 2 βασικούς άξονες: 

Τα προγράμματα μας: 
-  Έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας
-  Συντονίζονται από στελέχη και συνεργάτες του Σ.Κ.Ε.Π., με & χωρίς αναπηρία
-  Υλοποιούνται με την συμμετοχή νέων με & χωρίς αναπηρία από σχολεία, ειδικά σχολεία και κοινωνικούς φορείς
-  Παρέχονται δωρεάν

Β/ Συνηγορία
-  Εκπαίδευση πυρήνα εμψυχωτών/motivational speakers με αναπηρία - πραγματοποιείται από εκπαιδευμένα στελέχη του Σ.Κ.Ε.Π., οι ίδιοι με αναπηρία
-  Εκπαίδευση σταθερού πυρήνα ενεργών εθελοντών με & χωρίς αναπηρία (μαθητών, φοιτητών, καθηγητών, γονέων κλπ), με στόχο την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και της συλλογικής ευθύνης

Γ/ Εθνική & Διεθνή Δικτύωση 
-  Ενεργή Συμμετοχή σε διεθνή, πανευρωπαϊκά, εθνικά προγράμματα, συνέδρια και εκδηλώσεις
-  Συνεργασία με διεθνείς, πανευρωπαϊκούς και εθνικούς θεσμικούς ή ιδιωτικούς φορείς

ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Υλοποίηση 5 έως 8 Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων κάθε σχολική εβδομάδα
- Αφύπνιση & ενημέρωση 16.000 μαθητών γενικής εκπαίδευσης
- Αλληλεπίδραση 2.500 νέων με αναπηρία με μαθητές γενικής εκπαίδευσης
- Πανελλαδική συνεργασία με 170 θεσμικούς, δημόσιους & ιδιωτικούς φορείς, σχολεία γενικής & ειδικής αγωγής
- Ο συνολικός αριθμός επωφελούμενων από τα παραπάνω προγράμματα στην Ελλάδα & στο εξωτερικό (ευρύτερος πληθυσμός αποτελούμενος από: μαθητές, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, οικογένειες, μέλη Τοπικής Αυτοδιοίκησης κτλ) ανέρχεται στους 35.000

EΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
-  Παιδιά και νέοι με αναπηρία: κινητική, αισθητηριακή, νοητική
-  Παιδιά και νέοι σε αντίξοες συνθήκες διαβίωσης
-  Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-  Φοιτητές
-  Γονείς & Σύλλογοι γονέων παιδιών γενικής και ειδικής αγωγής
-  Εκπαιδευτικοί - Κοινωνικοί λειτουργοί - Ψυχολόγοι - Εργοθεραπευτές κλπ.
-  Γενικότερος πληθυσμός που συμμετέχει στις βιωματικές ενημερώσεις & δράσεις

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ
Ο Σ.Κ.Ε.Π. έχει πανελλαδική εμβέλεια.