Ποιοι είμαστε

Τι συμβαίνει όταν συναντάμε έναν άνθρωπο με αναπηρία στον δρόμο; 
Συνήθως γυρνάμε την πλάτη και δεν κοιτάμε.

Εμείς στον Σ.Κ.Ε.Π. κάνουμε ακριβώς το αντίθετο…Σας λέμε να κοιτάξετε, να ρωτήσετε, να μάθετε.

. Το πρόβλημα:

Πάνω από 10% του πληθυσμού είναι άνθρωποι με αναπηρία κι όμως σπάνια τους συναντάμε. Γιατί;

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ' εαυτή, όσο η αρνητική στάση της κοινωνίας απέναντι του. Ο κοινωνικός αποκλεισμός καταπατάει το θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ανθρώπου να ζει ελεύθερα, χωρίς διακρίσεις.

Η άγνοια, τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις αποτελούν παγιωμένες συμπεριφορές οι οποίες δεν αλλάζουν ούτε σε μια μέρα, ούτε από έναν άνθρωπο. Χρειάζεται χρόνος, συστηματική ενημέρωση, αφύπνιση & αλληλεπίδραση, για να αποκτήσει το σύνολο της κοινωνίας αντανακλαστικά κοινωνικής συνείδησης με σκοπό την διασφάλιση των βασικών δικαιωμάτων των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

. Η λύση:

Η παιδεία είναι η απάντηση στην κοινωνική αναλγησία και αδιαφορία. Ο Σ.Κ.Ε.Π. στηρίζεται στον ρόλο και τη σημασία του σχολείου ως δυναμικού μοχλού δημοκρατικής συνείδησης και απαραίτητου θεσμού κοινωνικοποίησης των νέων. Το σχολείο πρέπει να είναι ένας ανοιχτός χώρος διαλόγου, συμβίωσης, αποδοχής και σεβασμού στην μοναδικότητα του καθενός. Οφείλει να συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός μελλοντικού ενιαίου κοινωνικού τοπίου, με συνειδητοποιημένους πολίτες.

Τα 10 τελευταία χρόνια, ο Σ.Κ.Ε.Π. υλοποιεί "Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία" τα οποία απευθύνονται κυρίως σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου, εντός ή/και εκτός του σχολείου. Μέσα από την βιωματική διαδικασία της μάθησης, επιδιώκει να αλλάξει το βλέμμα των μαθητών ως προς την διαφορετικότητα και να τους εισαγάγει στην έννοια της κοινωνικής αποδοχής και ισότητας.

Πιο συγκεκριμένα τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Σ.Κ.Ε.Π.:
- Προετοιμάζουν τον μαθητή στην αποδοχή της διαφορετικότητας
- Αναδεικνύουν την σημασία της μοναδικότητας του καθενός

Ποιοι είμαστε
Ο Σ.Κ.Ε.Π. – Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους, είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε στην Αθήνα, το 2008.

Σκοπός
Μια Κοινωνία για Όλους: Η κοινωνική ένταξη των νέων με αναπηρία, στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος ίσων δικαιωμάτων & ευκαιριών.

Όραμα
Μια κοινωνία μέσα στην οποία όλοι ανεξαιρέτως θα αισθάνονται αποδεκτοί και χρήσιμοι.

Στόχοι
-  Η άρση των προκαταλήψεων & του αποκλεισμού των νέων με αναπηρία μέσω της αφύπνισης και αλλαγής στάσης του γενικού πληθυσμού
-  Η κοινωνικοποίηση των νέων με αναπηρία

Τα Προγράμματα του Σ.Κ.Ε.Π.: 

 • Τελούν υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας
 • Υλοποιούνται από στελέχη και συνεργάτες του Σ.Κ.Ε.Π., με & χωρίς αναπηρία
 • Έχουν Πανελλαδική εμβέλεια
 • Παρέχονται δωρεάν
 • Χορηγούνται από δωρεές και χορηγίες που προσφέρουν εταιρείες, ιδρύματα, οργανισμοί και ιδιώτες
 • Δεν λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση από το Ελληνικό Δημόσιο

Ετήσιοι Αριθμοί:

 • Υλοποίηση 5 έως 8 Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων κάθε σχολική εβδομάδα
 • Αφύπνιση & ενημέρωση 16.000 μαθητών γενικής εκπαίδευσης
 • Αλληλεπίδραση 2.500 νέων με αναπηρία με μαθητές γενικής εκπαίδευσης
 • Πανελλαδική συνεργασία με 170 θεσμικούς, δημόσιους & ιδιωτικούς φορείς, σχολεία γενικής & ειδικής αγωγής
 • Ο συνολικός αριθμός επωφελούμενων από τα παραπάνω προγράμματα στην Ελλάδα & στο εξωτερικό (μαθητές, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, οικογένειες, μέλη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ψυχολόγοι κα) ανέρχεται στους 35.000