Ποιοι είμαστε

Πάνω από 10% του πληθυσμού είναι άτομα με αναπηρία κι όμως σπάνια τους συναντάμε. Γιατί;

Ένα από τα δυσκολότερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει ένα άτομο με αναπηρία δεν είναι τόσο η διαφορετικότητα αυτή καθ' εαυτή, όσο η αρνητική στάση της κοινωνίας απέναντι του. 
Οι διακρίσεις αποτελούν βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις. Η έλλειψη της καθημερινής επαφής, της απαραίτητης γνώσης και το αίσθημα της άγνοιας είναι εκείνα που συχνά αποτελούν την αιτία διαμόρφωσης αρνητικών στάσεων και άκαμπτων αντιλήψεων σχετικά με την εικόνα της αναπηρίας.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ο Σ.Κ.Ε.Π. – Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους, είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε στην Αθήνα, το 2008.

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ

Η άρση των προκαταλήψεων σχετικά με την αναπηρία και η ενσωμάτωση των νέων με αναπηρία στην καθημερινότητα.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Μια κοινωνία μέσα στην οποία όλοι ανεξαιρέτως θα αισθάνονται αποδεκτοί και χρήσιμοι.

Ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Η αφύπνιση και η αλλαγή στάσης του γενικού πληθυσμού απέναντι στην αναπηρία, στα πλαίσια ενός κοινωνικού περιβάλλοντος ίσων δικαιωμάτων & ευκαιριών.

ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΣ

Η πολύχρονη εμπειρία μας και τα αποτελέσματα ερευνών τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, μας έχουν οδηγήσει στην καθιέρωση συστηματικών προγραμμάτων εξοικείωσης με την αναπηρία.
Εφαρμόζοντας την Βιωματική Μάθηση ως μεθοδολογία, υλοποιούμε διαδραστικά προγράμματα μη - τυπικής εκπαίδευσης.
Τα προγράμματα μας συνδυάζουν 3 βασικούς άξονες: 

  • Ενημέρωση: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης & συνειδητοποίησης για την πραγματικότητα της αναπηρίας σε σχολεία πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (σε διδακτική ώρα), μέσω των προγραμμάτων «Ανοιχτός διάλογος στα σχολεία» και «Ανοιχτός διάλογος στο ευρύτερο κοινό»
  • Αλληλεπίδραση:Διαδραστικό Εργαστήριο «Αποτυπώματα»: εικαστικές & αθλητικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν μαζί νέοι με & χωρίς αναπηρία. Εντός Αττικής, τα εργαστήρια πραγματοποιούνται σε σχολική ώρα (9.15 - 12.30) στο Μουσείο Βορρέ
  • Βίωμα: Προσομοίωση κινητικής και αισθητηριακής αναπηρίας μέσω των προγραμμάτων «Δράση στους Δρόμους» και «Δες το αλλιώς» 

Το έργο μας υλοποιείται και συντονίζεται σε μεγάλο βαθμό από άτομα με αναπηρία.

-  Μπορείτε να κατεβάσετε το Καταστατικό του Σ.Κ.Ε.Π.

- Μπορείτε να κατεβάσετε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Κ.Ε.Π.