10 χρόνια Σ.Κ.Ε.Π.!

10 Χρόνια Σ.Κ.Ε.Π.

 

Μάθαμε το "εγώ" να βλέπει το "εσύ" και μαζί σας το κάναμε "εμείς"...