2016 - 2017: ο Σ.Κ.Ε.Π. σε αριθμούς.

Σκοπός μας: Μια κοινωνία για όλους

Χωρίς όλους εσάς (μαθητές, καθηγητές, εκπαιδευτικοί, γονείς κλπ) δεν θα είχαμε ποτέ καταφέρει να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Αυτό αποδεικνύει, για ακόμη μία φορά, πως η αποτελεσματικότητα περνάει από την συλλογικότητα.

Ετήσια αποτελέσματα:

-  Υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων κάθε σχολική εβδομάδα
-  Αφύπνιση & εκπαίδευση 16.000 νέων με και χωρίς αναπηρία
-  Συνεργασία με 170 θεσμικούς, δημόσιους & ιδιωτικούς φορείς, σχολεία γενικής & ειδικής αγωγής, πανελλαδικά
-  Ενημέρωση 35.000 ατόμων
-  Δημιουργία σταθερού πυρήνα ενεργών εθελοντών, καθηγητών και μαθητών
-  Ενεργή συμμετοχή σε πανευρωπαϊκά και εθνικά συνέδρια και εκδηλώσεις
-  Επέκταση των δράσεων και των συνεργασιών σε πανελλαδικό επίπεδο

Eπωφελούμενες ομάδες:
-  Παιδιά και νέοι με αναπηρία: κινητική, αισθητηριακή, νοητική
-  Παιδιά και νέοι σε αντίξοες συνθήκες διαβίωσης
-  Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-  Φοιτητές
-  Γονείς & Σύλλογοι γονέων παιδιών γενικής και ειδικής αγωγής
-  Εκπαιδευτικοί - Κοινωνικοί λειτουργοί - Ψυχολόγοι - Εργοθεραπευτές κλπ.
-  Γενικότερος πληθυσμός που συμμετέχει στις βιωματικές ενημερώσεις & δράσεις