7ο Ετήσιο Συνέδριο Capital Link CSR Forum

Είμαστε στο 7ο Ετήσιο Συνέδριο της Capital Link CSR Forum "Επενδύοντας στην ανάπτυξη - Το νέο πρόσωπο της ΕΚΕ". Το συνέδριο έχει θέματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που καλύπτουν διακεκριμένοι ομιλητές. Ευχαριστούμε πολύ την Capital Link για την ευκαιρία που μας δίνει να συνομιλήσουμε με εκπροσώπους από άλλους φορείς καθώς και στελέχη εταιρειών.