Τι κάνουμε

Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

Η  αλληλεπίδραση ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την ευρύτερη ομάδα των μαθητών είναι βασική προϋπόθεση για την αλλαγή στάσης και νοοτροπίας σχετικά με την διαφορετικότητα και την αναπηρία. Αφυπνίζοντας τους μαθητές γενικής αγωγής και κατ’ επέκταση το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον τους, τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ευαισθητοποίησης & συνειδητοποίησης του ευρύτερου πληθυσμού, με απώτερο μελλοντικό σκοπό, την διασφάλιση & απόδοση των βασικών δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία.

Τα τελευταία 10 χρόνια ο Σ.Κ.Ε.Π.:

  • Ενημερώνει, προασπίζει και προωθεί τα δικαιώματα και τις ίσες ευκαιρίες των νέων (με και χωρίς αναπηρία και σε αντίξοες συνθήκες διαβίωσης).  
  • Καλλιεργεί την έννοια της οικειότητας, αποδοχής, συνειδητοποίησης, αλληλεγγύης, ανεκτικότητας.
  • Ενισχύει την ένταξη, συνεργασία και κοινωνικοποίηση των ατόμων με αναπηρία. 
  • Ενδυναμώνει την έννοια της καλής πρακτικής, της ενεργής συμμετοχής και της ανάπτυξης ικανοτήτων.
  • Ενισχύει τον ρόλο των μαθητών γενικής εκπαίδευσης & τους δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να λειτουργήσουν μελλοντικά ως συνειδητοποιημένοι πολίτες και ως δυναμικός μοχλός αλλαγής μέσα στο κοινωνικό σύνολο.
  • Προωθεί τον εθελοντισμό.
  • Κινητοποιεί την τοπική κοινωνία

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Α/ Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία που απευθύνονται σε σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Η πολύχρονη εμπειρία μας και τα αποτελέσματα ερευνών τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα, μας έχουν οδηγήσει στην καθιέρωση Συστηματικών Προγραμμάτων Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την Αναπηρία, δίνοντας έμφαση στον ρόλο και τη σημασία του σχολείου ως δυναμικού μοχλού δημοκρατικής συνείδησης και απαραίτητου θεσμού κοινωνικοποίησης των νέων.

Μέσα από την βιωματική διαδικασία της μάθησης, ο Σ.Κ.Ε.Π. επιδιώκει να αλλάξει το βλέμμα των μαθητών ως προς την διαφορετικότητα και να τους εισαγάγει στην έννοια της κοινωνικής αποδοχής και ισότητας.

Πιο συγκεκριμένα τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Σ.Κ.Ε.Π.:

- Προετοιμάζουν τον μαθητή στην αποδοχή της διαφορετικότητας
- Αναδεικνύουν την σημασία της μοναδικότητας του καθενός μας

Συνδυάζουμε 2 βασικούς άξονες: 

Β/ Συνηγορία
-  Εκπαίδευση πυρήνα εμψυχωτών/motivational speakers με αναπηρία - πραγματοποιείται από εκπαιδευμένα στελέχη του Σ.Κ.Ε.Π., οι ίδιοι με αναπηρία
-  Εκπαίδευση σταθερού πυρήνα ενεργών εθελοντών με & χωρίς αναπηρία (μαθητών, φοιτητών, καθηγητών, γονέων κλπ), με στόχο την προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και της συλλογικής ευθύνης

Γ/ Συμμαχίες Γνώσεων - Εθνική & Διεθνή Δικτύωση
-  Ενεργή Συμμετοχή σε διεθνή, πανευρωπαϊκά, εθνικά συνέδρια και εκδηλώσεις
-  Συνεργασία με διεθνείς, πανευρωπαϊκούς και εθνικούς θεσμικούς ή ιδιωτικούς φορείς
-  Ανταλλαγή τεχνογνωσίας: καταγραφή δεδομένων, βέλτιστων πρακτικών και λύσεων
-  Υλοποίηση Προγραμμάτων Ενημέρωσης & Αλληλεπίδρασης για το ευρύτερο κοινό
-  Διάχυση πληροφοριών και αποτελεσμάτων

Eπωφελούμενες ομάδες
-  Παιδιά και νέοι με αναπηρία: κινητική, αισθητηριακή, νοητική
-  Παιδιά και νέοι σε αντίξοες συνθήκες διαβίωσης
-  Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-  Φοιτητές
-  Γονείς & Σύλλογοι γονέων παιδιών γενικής και ειδικής αγωγής
-  Εκπαιδευτικοί - Κοινωνικοί λειτουργοί - Ψυχολόγοι - Εργοθεραπευτές κλπ.
-  Γενικότερος πληθυσμός που συμμετέχει στις βιωματικές ενημερώσεις & δράσεις