Τι κάνουμε

Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Η  αλληλεπίδραση ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την ευρύτερη ομάδα των μαθητών είναι βασική προϋπόθεση για την αλλαγή στάσης και νοοτροπίας σχετικά με την διαφορετικότητα και την αναπηρία. Αφυπνίζοντας τους μαθητές γενικής αγωγής και κατ’ επέκταση το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον τους, τα προτεινόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις ευαισθητοποίησης & συνειδητοποίησης του ευρύτερου πληθυσμού, με απώτερο μελλοντικό σκοπό, την διασφάλιση & απόδοση των βασικών δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία.

Από την αρχή της ίδρυσης του, ο Σ.Κ.Ε.Π. υλοποιεί συστηματικά προγράμματα ενημέρωσης & αλληλεπίδρασης, με στόχο την:

 • Κατανόηση των μαθητών γενικής εκπαίδευσης και του γενικού πληθυσμού για την πραγματικότητα της  διαφορετικότητας: "Ενημερώνομαι, Εξοικειώνομαι, Συνειδητοποιώ, Σκέφτομαι Αλλιώς, Αλλάζω Στάση"
 • Κοινωνική ένταξη όλων των νέων με αναπηρία σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας: "Με βλέπουν, Συνειδητοποιούν τις δυνατότητες που έχω αλλά και τα εμπόδια που αντιμετωπίζω, Με σκέφτονται, Αλλάζουν Στάση"

Τα προγράμματα Ενημέρωσης & Αλληλεπίδρασης:  

 • Έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας
 • Συντονίζονται σε μεγάλο βαθμό από άτομα με αναπηρία, στελέχη και συνεργάτες του Σ.Κ.Ε.Π.
 • Υλοποιούνται με την συμμετοχή νέων με & χωρίς αναπηρία από σχολεία, ειδικά σχολεία και κοινωνικούς φορείς
 • Παρέχονται δωρεάν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 A.  Εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενημέρωσης & Εξοικείωσης με την αναπηρία

1/  Στα σχολεία: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Μαθαίνω να βλέπω τον άνθρωπο"

Τα προγράμματα εξοικείωσης με την αναπηρία στοχεύουν στην κατανόηση των μαθητών για την πραγματικότητα της αναπηρίας στην Ελλάδα και στην διαχείριση της διαφορετικότητας. Έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τις ηλικιακές ομάδες μαθητών και κατ' επέκταση τις διαφορετικές ανάγκες που προκύπτουν. Οι ομιλίες εστιάζουν κυρίως σε 3 θεματικές: «Προβλήματα, Προκλήσεις, Λύσεις». Κυρίως όμως, ο ανοιχτός διάλογος στο σχολικό πλαίσιο δίνει την δυνατότητα στους μαθητές να προσεγγίσουν την καθημερινότητα ενός νέου με αναπηρία, μέσα από έναν αυθόρμητο και ειλικρινή διάλογο. Θα ακούσουν πραγματικές ιστορίες ανθρώπων που βρήκαν λύσεις στα δικά τους εμπόδια & τρόπους για να νικήσουν τις αντιξοότητες. Πέρα από την εξοικείωση με την αναπηρία, είναι ένα μάθημα ζωής που διαμορφώνει ένα καινούργιο κώδικα επικοινωνίας, χτίζοντας μέσα από την βιωματική διαδικασία, σχέσεις κατανόησης, σεβασμού και αποδοχής. Επίσης ενδυναμώνει την έννοια του κοινωνικού συνόλου, της συντροφικότητας και της συνείδησης, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας & στους άλλους.

α/  Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Προσεγγίζοντας την διαφορετικότητα"
β/  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Η αναπηρία ως πρόκληση: Εμπόδια & λύσεις"

 • Υλοποιούνται από ένα Συντονιστή & έναν ή δύο Ομιλητές (με ή χωρίς αναπηρία)
 • Απευθύνονται σε 1 ή 2 τάξεις, υπό την προυπόθεση ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών δεν ξεπερνάει τους 60
 • Πραγματοποιούνται σε μια ή δύο διδακτικές ώρες
 • Το πρόγραμμα τελεί υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για Εισαγωγή Βιωματικού Προγράμματος στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Γενικής και Επαγγελματικής) Εκπαίδευσης - Aρ. Πρωτ.Φ13.1/53111/Δ2 - 28-03-2017.

2/  Στο ευρύτερο κοινό: Γονείς & Σύλλογοι γονέων παιδιών γενικής και ειδικής αγωγής - Εκπαιδευτικοί - Κοινωνικοί λειτουργοί - Ψυχολόγοι - Εργοθεραπευτές - Φοιτητές, Εργαζόμενοι εταιριών κλπ

Ο ανοιχτός διάλογος με το ευρύτερο κοινό έχει ως στόχο την:

 • Δημιουργία «αντανακλαστικών» και αντιλήψεων συλλογικής & κοινωνικής ευθύνης
 • Προώθηση της ίσης συμμετοχής στην κοινωνία όλων των πολιτών (με και χωρίς αναπηρία)

B.  «Αποτυπώματα»: Διαδραστικά Εργαστήρια Εξοικείωσης με την Αναπηρία
Μαθαίνοντας Μαζί το "εγώ" να γίνεται "εμείς"! 

Από το 2009 υλοποιούμε τα Διαδραστικά Εργαστήρια "Αποτυπώματα" (εκπαιδευτικά - εικαστικά - αθλητικά), στα οποία συμμετέχουν Μαζί νέοι με & χωρίς αναπηρία, από σχολεία πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικά σχολεία και κοινωνικούς φορείς. Εντός Αττικής, τα εργαστήρια πραγματοποιούνται σε σχολική ώρα (9.15 - 12.30) στο Μουσείο Βορρέ (Παιανία Αττικής).

Ενδεικτική περιγραφή

 • Συνδυαστικά Εικαστικά Εργαστήρια: ζωγραφική, κολλάζ, tape art, ζωγραφική σε t-shirt κλπ
 • Αθλητικό Εργαστήρι: Παίζοντας Bocce όλοι μαζί
 • «STEPS by Σ.Κ.Ε.Π.» : Γίνε εσύ η αφορμή να αλλάξει η κοινωνία μας - ομιλίες με τους εμψυχωτές του Σ.Κ.Ε.Π., με αναπηρία
 • «Σκέψου Αλλιώς»: Βιωματικά/Διαδραστικά Εργαστήρια Εξοικείωσης με την Διαφορετικότητα, με στόχο οι μαθητές να ανακαλύψουν τους καθημερινούς περιορισμούς που θέτουμε στα άτομα με αναπηρία ταυτόχρονα με τις λύσεις που υπάρχουν
 • "Λαβύρινθος των Αισθήσεων" με την Γκαμπριέλα Τελεκφάλβι: Για να διασχίσει κάποιος τον Λαβύρινθο θα χρησιμοποιήσει την αφή, την ακοή, την όσφρηση και την όραση, ως εργαλεία για ένα ταξίδι διαφορετικής αντίληψης και σκέψης. Το συγκεκριμένο εργαστήρι σε οδηγεί σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί η διαφορετικότητα, η ισότητα, η αποδοχή και ο σεβασμός.

Τα εργαστήρια λειτουργούν ως μοχλός επικοινωνίας και ένταξης, με γνώμονα τη δημιουργία ανθρώπινων σχέσεων και όχι το εικαστικό αποτέλεσμα. Βιωματικές προσεγγίσεις και διαδραστικά εργαστήρια, χωρίς επικοινωνιακές κατευθύνσεις, επιτρέπουν στους νέους να προσεγγίσουν ο ένας τον άλλο και να ξεκλειδώσουν την αμηχανία της πρώτης επαφής με το διαφορετικό.                         
- Το πρόγραμμα τελεί με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για Εισαγωγή Βιωματικού Προγράμματος στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Γενικής και Επαγγελματικής) Εκπαίδευσης - Aρ. Πρωτ.Φ13.1/99778/Δ2 - 14-06-2017.

 Γ.  «Δράση στους Δρόμους» και «Δες το Αλλιώς»

 Σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τα σχολεία της αρμοδιότητας τους, ο Σ.Κ.Ε.Π. οργανώνει:

 • Ομιλίες ενημέρωσης σχετικά με την έλλειψη προσβασιμότητας, από άτομα με κινητική αναπηρία.
 • Βιωματική προσομοίωση κινητικής & αισθητηριακής αναπηρίας με στόχο την συνειδητοποίηση των αντικειμενικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρία
 • Καταγραφή προσβασιμότητας δημοσίων και ιδιωτικών χώρων.

EΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

 • Παιδιά και νέοι με αναπηρία: κινητική, αισθητηριακή, νοητική
 • Παιδιά και νέοι σε αντίξοες συνθήκες διαβίωσης
 • Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Φοιτητές
 • Γονείς & Σύλλογοι γονέων παιδιών γενικής και ειδικής αγωγής
 • Εκπαιδευτικοί - Κοινωνικοί λειτουργοί - Ψυχολόγοι - Εργοθεραπευτές κλπ.
 • Γενικότερος πληθυσμός που συμμετέχει στις βιωματικές ενημερώσεις & δράσεις

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ

Ο Σ.Κ.Ε.Π. έχει πανελλαδική εμβέλεια.