Τι κάνουμε

Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΜΕΣΩ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Συστηματικά Προγράμματα Εξοικείωσης με την Αναπηρία

Η  αλληλεπίδραση ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την ευρύτερη ομάδα των μαθητών είναι βασική προϋπόθεση για την αλλαγή στάσης και νοοτροπίας σχετικά με την διαφορετικότητα και την αναπηρία. Αφυπνίζοντας τους μαθητές γενικής αγωγής και κατ’ επέκταση το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον τους (οικογένεια, εκπαιδευτικοί, κοινωνικοί λειτουργοί, δημοτικοί σύμβουλοι, μέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ), τα προτεινόμενα προγράμματα του Σ.Κ.Ε.Π. δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις συνειδητοποίησης του ευρύτερου πληθυσμού, με προσδοκώμενο μελλοντικό αντίκτυπο, να διασφαλιστούν και να αποδοθούν στους ανθρώπους με αναπηρία τα βασικά τους δικαιώματα.

Η εκπαίδευση είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα για τους νέους με αναπηρία. Αποτελεί προϋπόθεση για την είσοδο στην αγορά εργασίας και την άσκηση κάθε θεμελιώδους δικαιώματος στην πολιτική, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή.

Τα προγράμματα μας στοχεύουν στην:

 • Κατανόηση των μαθητών γενικής εκπαίδευσης και του γενικού πληθυσμού για την πραγματικότητα της  διαφορετικότητας: "Ενημερώνομαι, Εξοικειώνομαι, Συνειδητοποιώ, Σκέφτομαι Αλλιώς, Αλλάζω Στάση"
 • Κοινωνική ένταξη όλων των νέων με αναπηρία σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας: "Με βλέπουν, Συνειδητοποιούν τις δυνατότητες που έχω αλλά και τα εμπόδια που αντιμετωπίζω, Με σκέφτονται, Αλλάζουν Στάση"

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Εφαρμόζοντας την Βιωματική Μάθηση ως μεθοδολογία, υλοποιούμε διαδραστικά προγράμματα μη - τυπικής εκπαίδευσης, συνδυάζοντας 2 βασικούς άξονες:

Τα Προγράμματα Ενημέρωσης & Αλληλεπίδρασης:  

 • Έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας
 • Συντονίζονται σε μεγάλο βαθμό από άτομα με αναπηρία, στελέχη και συνεργάτες του Σ.Κ.Ε.Π.
 • Υλοποιούνται με την συμμετοχή νέων με & χωρίς αναπηρία από σχολεία, ειδικά σχολεία και κοινωνικούς φορείς
 • Παρέχονται δωρεάν

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 A.  Ανοιχτός διάλογος ενημέρωσης & συνειδητοποίησης:

 • Στα σχολεία πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: εκπαιδευτικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του σχολείου: η ενημέρωση γίνεται από στελέχη και συνεργάτες του Σ.Κ.Ε.Π., οι ίδιοι με αναπηρία και με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών.
  - Το πρόγραμμα τελεί με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για Εισαγωγή Βιωματικού Προγράμματος στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Γενικής και Επαγγελματικής) Εκπαίδευσης - Aρ. Πρωτ.Φ13.1/53111/Δ2 - 28-03-2017).
 • Στο ευρύτερο κοινό: φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι εταιριών κλπ

B.  «Αποτυπώματα»
 Διαδραστικά Εργαστήρια Εξοικείωσης με την Αναπηρία (εικαστικά & αθλητικά) 

Συμμετέχουν μαζί νέοι με & χωρίς αναπηρία (από γενικά / ειδικά σχολεία και κοινωνικούς φορείς).                               
- Το πρόγραμμα τελεί με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για Εισαγωγή Βιωματικού Προγράμματος στα Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Γενικής και Επαγγελματικής) Εκπαίδευσης - Aρ. Πρωτ.Φ13.1/99778/Δ2 - 14-06-2017).

 Γ.  «Δράση στους Δρόμους» και «Δες το Αλλιώς»

 Σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τα σχολεία της αρμοδιότητας τους.

          Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Ομιλίες ενημέρωσης σχετικά με την έλλειψη προσβασιμότητας, από άτομα με κινητική αναπηρία.
 • Βιωματική προσομοίωση κινητικής & αισθητηριακής αναπηρίας με στόχο την συνειδητοποίηση των αντικειμενικών εμποδίων που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα άτομα με αναπηρία.
 • Καταγραφή προσβασιμότητας δημοσίων και ιδιωτικών χώρων.

EΠΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

-  Παιδιά και νέοι με αναπηρία: κινητική, αισθητηριακή, νοητική
-  Παιδιά και νέοι σε αντίξοες συνθήκες διαβίωσης
-  Μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
-  Φοιτητές
-  Σύλλογοι γονέων παιδιών γενικής και ειδικής αγωγής
-  Εκπαιδευτικοί
-  Γενικότερος πληθυσμός που συμμετέχει στα προγράμματα και δράσεις ενημέρωσης

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ

Ο Σ.Κ.Ε.Π. έχει πανελλαδική εμβέλεια.