Σ.Κ.Ε.Π. - Ίδρυμα Ωνάση, ένα διαφορετικό workshop!

Μαθητές από το Λύκειο Κωφών και Βαρήκοων Αγίας Παρασκευής και φοιτητές Ανθρωπιστικών Σπουδών θα συμμετέχουν σε ένα ιδιαίτερο workshop στους χώρους της Ωνασείου Βιβλιοθήκης, με παράλληλη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα. 

Μέσα από την εισαγωγή για το ρόλο και την εξέλιξη του βιβλίου στη διαιώνιση της ιστορικής μνήμης, θα ακουστεί η «φωνή» νέων, με & χωρίς αναπηρία. Τέλος, με τη βοήθεια ενός παραδοσιακού βιβλιοδέτη, οι συμμετέχοντες θα μεταμορφώσουν παραδοσιακές βιβλιοδεσίες σε πρωτότυπα σημειωματάρια!